Játékos mozgásfejlesztés, avagy hiánypótló, korosztály specifikus edzés óvodás gyerekeknek - ez az uKIDo. A Kovács János IV DANOS dzsúdó mester által megálmodott és 2011-ben útnak indított kezdeményezés, mára több mint 300 kisgyermek életébe csempészte bele a játékos, ugyanakkor fejlesztő testmozgást.  Az úttörő kezdeményezés elsődleges célja az, hogy 4-6 évesek számára rendszeres testmozgást biztosítson, továbbá specifikus módszerekkel fejlessze az iskolaérettség előtt álló gyermekek fizikai és mentális képességeit.

Elméleti alapok

Dr. Király Tibor (1) és társai hosszú idő óta vizsgálják a mozgásfejlődést és a gyermekkori képességfejlesztést. A kutatásaik során az alábbi következtetésekre jutottak (2) :

„… a születéstől 6 éves korig az értelmi és a mozgásfejlődés közvetlenül kiegészítik egymást. Az egyikben elért teljesítmény szoros összefüggésben van a másikkal… A ráhatás, vagyis a fejlesztés tehát rendkívül nagy jelentőségű, mert ez minél sokrétűbb, annál több és változatosabb idegrendszeri kapcsolat alakítható ki a születéskor rendelkezésre álló nagyszámú neuron bekapcsolásával. Ha a szükséges számú kapcsolat kialakítása akadályokba ütközik, akkor, …, tanulási és viselkedési problémák jelentkezhetnek.

… a születéstől az iskolába lépésig tartó időszak utolsó két éve különösen fontos a gyermek mozgásfejlődésében. …Mivel tapasztalatból tudjuk, hogy a döntően mozgásfejlesztést tartalmazó programok jó eredményt érnek el a problémás gyermekekkel, természetesnek látszik a következtetés, hogy az 5–7 éves kor közötti intenzív mozgásfejlesztés jótékony hatással van a problémamentes gyermekek fejlődésére is. A születéstől az iskolába lépésig eltelő időszak utolsó két évét tehát jól tervezett és különösen intenzív mozgásfejlesztéssel ajánlott kitölteni… nagyon tudatosan kell törekednünk a gyermek egyéni képességeit figyelembe vevő, napi rendszerességgel folyó, a jó motiváltságot kihasználó fejlesztő ingerek adagolására.

… a fejlődésnek ebben a szakaszában a fejlesztés minden területen kiegyensúlyozott és töretlen, akkor a mozgásfejlődés és az általa közvetített ingerek is hozzájárulnak az agy hierarchikus fejlődéséhez, amelynek a végeredménye az elvárható szintű személyiségfejlődés. Abban az esetben azonban, ha ezt a folyamatot akár a szülés közben bekövetkezett trauma, betegség, akár a gyermek mozgáslehetőségeit korlátozó szubjektív vagy objektív tényező gátolja vagy késlelteti, olyan személyiségfejlődési probléma alakulhat ki, melyen utólag a fejlesztők mozgásterápiával kísérelnek meg javítani.

… fontos, hogy a gyermekek kedvvel végezzék a gyakorlást, tehát a monoton, edzésjellegű felkészítésre még nincs lehetőség. Ebben a korban még minden korábbi fejlesztési lemaradás bepótolható… A játék a testi fejlődés, a motorikus képességek, a mozgáskészségek kialakításának és fejlesztésének rendkívül hatékony eszköze. A játékban a gyermeknek lehetősége van képességei és készségei kipróbálására, miközben e tulajdonságai is fejlődnek.

Ha a gyermek mozgásfejlődését a személyiségtől független vagy másodlagos tényezőnek tekintjük, akkor fordulhat elő, hogy az első 6–8 év lehetőségeit ezen a területen nem használjuk ki, majd meglepődve tapasztaljuk, hogy nemcsak motorikus, hanem gondolkodási és viselkedési problémák is jelentkeznek, melyek kellő odafigyeléssel megelőzhetőek lettek volna.”

Hiánypótlás

Kicsi gyerek, nagy mozgásigény. Szülőként az ember megtapasztalja, hogy a fáradtság a legtöbb apróság életében ismeretlen fogalom. Naphosszat képesek futni, mászni, anélkül, hogy egy percre is megállnának. Sok szülő már ilyenkor elkezd komolyabban foglalkozni a sportágválasztással, ám tanácstalan, hogy hol és mit is tudnának kezdeni az óvodáskorú gyermekével.

A szülőknek azonban nincs könnyű dolga, hiszen iskolaérettség előtt szinte (az úszáson kívül) egyik sportágat sem ajánlják a szakemberek. Ugyanakkor a korábban is említett tudományos eredmények kimutatták, hogy az ebben a korban végzett testedzés különösen fontos minden gyermek számára, sőt hatékonyan alkalmazható a túlsúlyos gyerekek táplálkozási szokásainak javításában, a gyakran előforduló gyermekkori agresszív viselkedés és szorongás megoldásában. A rendszeres fizikai munka nem csak az elhízás veszélyét csökkenti, hanem növeli a szellemi teljesítőképességet is, segíti a fejlődő idegrendszer működésének megfelelő kialakítását, és még inkább alkalmassá teszi a gyermeket az iskolai tanulmányok megkezdésére. Jelen pillanatban az uKIDo mellett alig van pár sportág, amit ebben a korban is elkezdhet a gyerek, így igazi hiánypótló foglalkozásként tarthatjuk számon.

Korosztály specifikus

„… Nagyon fontos, hogy minden korosztályban olyan dolgokat kell tanítani a gyerekeknek, amire már mentálisan érettek. A kutatások kimutatták, hogy a gyermekek mozgás- és értelmi fejlődése szoros kölcsönhatásban van, az egyik területen elért eredmény hatással van a másikra. Az uKIDo foglalkozások során végrehajtott mozgásoknál elsődleges fontosságú, hogy az minden szempontból megfeleljen a gyerekek életkori sajátosságainak.

Ennek a korosztálynak a figyelmét lekötni nem könnyű feladat. Az uKIDo foglalkozásokon azonban minden a játék körül forog, ezért nem sorolható be sem iskolai, sem sportági rendszerbe. A fejlesztés a játékos feladatokba kerül beépítésre, ám nem lehet sem ütemtervhez, sem edzéstervhez kötni a foglalkozások menetét. Nincs merev szabályrendszer, minden gyerek a saját ütemében halad előre. Az uKIDo edzéseken olyan játékokkal veszik rá a rendszeres mozgásra a kicsiket, amelyek összetett képzést adnak mozgáskoordinációra, egyensúlyérzékre és térérzékelésre. A mozgásfejlesztés során szerzett sikerélmények által lehetőség nyílik a mozgás megszerettetésére, s a hatéves kor körüli sportágválasztásnál már olyan alapokkal rendelkezik, hogy bármelyik sportágra alkalmas.

A gyerekek az iskolaérettség előtt állnak, ezért a foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap az egyensúly fejlesztése, ami segít a kicsiknek, hogy jobban tudják használni az agyuknak azt a féltekét, ami a tanulásért felelős. Az uKIDo erre rendkívül alkalmas, a rendszeresen járó gyermekeknek látványosan javult a teljesítménye, fejlődött a koncentrációs képessége, könnyebben ment nekik a tanulás is.

Sokféle változatos és játékos feladattal, a megfelelő motiválással a fejlődés a gyermek számára észrevétlenül megy végbe, hiszen ő az egészből csupán annyit érzékel, hogy jól érzi magát, játszik és sokat mozoghat. Minden szórakozás, nincsenek kötelezően végrehajtandó feladatok, mozdulatsorok. Ez egy játékosan fejlesztő, szórakoztató, sportos időtöltés, aminek egyszeri időtartama nem lehet több 40-45 percnél.

Fontos, hogy ezek a gyerekek még nem iskolások, így módszerekben mást követelnek meg egy edzőtől is. Más úton lehet elérni a célokat velük. Játékos feladatokkal, a csapatszellem erősítésével és a megfelelő motivációval hihetetlen dolgokra képesek.

Az egészséges gyerekek mellett mentális és fizikai problémákkal küzdő kicsik is részt vesznek a foglalkozásokon, akiknél a mozgásterápiával jelentős javulás érhető el azáltal, hogy a valamilyen oknál fogva gátolt idegi pályák bejáratódnak, helyreállítódnak, valamint mindkét agyféltekét megdolgoztatják a fejlesztő játékokkal, gyakorlatokkal.

Szakmai koncepció

Az edzők a játékos, mókás fejlesztő feladatokba beépítik az alapvető mozgáskoordinációs, egyensúlyfejlesztő és térérzékelő elemeket. Ha valami nem jó, akkor a rossz mozdulatsort az életkori sajátosságnak megfelelően elsősorban vizuális eszközökkel javítják ki, nem pedig tanácsokkal, instrukciókkal.

A foglalkozások során a gyerekek folyamatosan pozitív megerősítést kapnak, kritika vagy büntetés miatt nem éri őket negatív élmény. A motivációt a különböző kisebb ajándékok, kártyák megszerzése jelenti számukra. A nem megfelelő teljesítményt maximum azzal jelzik feléjük az edzők, hogy többet kell teljesíteni azok megszerzéséért.

Egy edzésen két edző tizenkét gyerekkel foglalkozik közel 300 négyzetméteren. A hangsúly az alapvető fejlesztési célok mellett a csapatszellem erősítésén van. Mentális vagy beilleszkedési probléma esetén általában csak komolyabb esetben kell egyedül is foglalkozni a gyerekkel. Az uKIDo felfogható egyfajta csoportterápiának is. Több viselkedészavarral illetve egyéb nehézséggel küzdő gyermek is jár a foglalkozásra. Náluk még látványosabb a fejlődés. A mozgásterápia segítségével a társaságban kinyílnak, szabadabban tudnak mozogni és bekapcsolódni a csoportba.

Tapasztalatok

A kezdetekhez képest nem kellett nagyon változtatni a módszeren. A tapasztalatok megerősítették, hogy az uKIDo több mint egy egyszerű sportos foglalkozás.

A gyermeknek tapasztalataink szerint az uKIDo foglalkozásokon maximum másfél-két évig célszerű részt venni. Ez nem egy sportág, amiben hosszú éveket eltölt egy ember. Ennyi idő alatt általában a gyerek eljut egy olyan fejlettségi fokra, amely után már elkezdhet komolyabban sportolni. Az uKIDo során kifejlesztett képességek az egyéni sportokba, a küzdősportokban és a labdasportokban is nagyon fontos. A dzsúdó területén nyomon követtük az uKIDo-ból továbbhaladó gyermekeket. A csapatba könnyedén beilleszkedtek, a bonyolult fogásokat és gyakorlatokat egyértelműen gyorsabban sajátították el, mint más kívülről érkező társaik.

A visszajelzések alapján az uKIDo-s gyerekek az iskolákban jól teljesítenek. Az annak idején kisebb problémákkal küzdők is a foglalkozások hatására felzárkóztak társaikhoz az iskolaérettség kezdetére.

A Club mellett  óvodában is tartunk kihelyezett csoportfoglalkozásokat, amire úgy tűnik,  nagy az érdeklődés, és kedvezőek a visszajelzések.

Jövő

A továbbiakban a foglalkozások színesítése céljából több eszköz (főleg függesztett eszközökkel) beszerzése, illetve kialakítása tervezett, amelyek a gyermekek egyensúlyfejlesztésében segítenek, illetve szeretnénk megtanítani a gyerekeknek a GRUNDBIRKÓZÁS alapjait.

                                                                                                         

 


(1) Dr. Király Tibor főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem

(2) Király Tibor – Szakály Zsolt: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban